Att stötta lymfsystemet


LYMFSYSTEMET & GOD LYMFHÄLSA

God lymfhälsa innebär att ditt lymfsystem jobbar effektivt med sin viktiga uppgift - att rena din kropp. Du kan se lymsystemet som din kropps reningsverk och sopstation. Lymfsystemets uppgift är att rensa ut kroppens slaggprodukter, reglera vätska och ta hand om skräp som kommit in i kroppen. Lymfsystemet aktiverar också immunförsvaret om någonting olämpligt kommer in i vår kropp. När vi staplar upp det så här, så blir det väldigt tydligt hur viktigt det faktiskt är att ha ett välfungerande lymfsystem och en god lymhälsa. Men det är allt annat än lätt i det samhälle och med den livsstil vi lever i idag.


LYMFSYSTEMET IDAG - I BEHOV AV STÖTTNING

Lymfsystemet har ingen egen pump utan är beroende av att vi rör på oss och att vi är lugna och andas korrekt. I dagens samhälle med stress och stillasittande har därför lymfproblematik blivit ett utbrett problem. Många åkommor idag kan kopplas till ett icke optimalt fungerande lymfsystem, vilket många tyvärr inte vet om. Tyvärr är okunskapen inom vården också många gånger otillräcklig. Svullnad och vätskeansamling är det som de flesta tänker på, men många fler symtom än så kan uppstå. Oförklarlig viktuppgång, svårigheter att gå ner i vikt, smärta & värk, känselbortfall, tyngd & trötthetskänsla och sämre fungerande immunförsvar är några utav symtomen. Vi kan även få problematik efter tex ingrepp och ärr. Det är vanligt att få problem efter tex kejsarsnitt. Det är även vanligt att kvinnor märker av förändringar i samband med hormonella förändringar som tex klimakterie. På grund av vårt leverne behöver vi därför stötta vårt lymfsystem mer idag än vad vi gjorde tidigare. Detta kan vi göra med bland annat egenvård och lymffrämjande produkter. 


KOMPRESSION - ETT EFFEKTIVT HJÄLPMEDEL

Kompression är ett tryck mot kroppen som i sintur hjälper venerna att pumpa blodet till hjärtat. Genom en förbättrad blodcirkulation blir även lymfflödet bättre då blodcirkulation och lymfflödet går hand i hand även om de är två separata system. Genom att bära kompression så transporteras överflödig vätska bort ur din kropp. Kompression är en beprövad metod som även används inom vården. Kompression kan användas i förebyggande syfte eller vid redan uppkommen svullnad. Kompression delas upp i olika klasser beroende på hur hårt kompressionstryck plagget har. Detta mäts i tryckmätningsenheten mmHg. Hos en kompressionsbyxa är trycket alltid högst vid vristen för att sedan minska ju högra upp till midjan vi kommer. Vid lägre mmHg har kompressionen ett lättare tryck och lämpar sig för de allra flesta medan ett högre tryck lämpar sig mer för sjukdomar. Lymfproduktens kompressionsplagg tillhör klass 1 vilket är en kompressionsklass som passar för att förebygga tyngdkänsla & svullnad i ben, men även för redan uppstådd problematik och sjukdom som åderbråck, lymfödem och lipödem. Inga kända kontraindikationer. Lymfprodukten förespråkar hela leggings framför kompressionsstrumpor då en leggings ger kompression hela vägen från fot till midja och snörper på så vis inte av på samma sätt som en strumpa gör. Vid felaktig storlek på en kompressionsstrumpa kan funktionen istället bli det motsatta, dvs svullnad, då resåren sitter för tajt precis intill vår viktiga lymfstation i knävecket.


LYMFPRODUKTENS MÅL

Lymfproduktens mål är att erbjuda produkter för att du ska kunna stötta och hjälpa ditt lymfsystem till en bättre lymfhälsa. Förhoppningen är att över tid kunna erbjuda ännu fler lymfprodukter så att alla kan hitta någonting som passar just dem för att hjälpa och optimera sitt lymfsystem.

Att underhålla sitt lymfsystemet, det är ett ständigt arbete, speciellt med dagens leverne. Ett lymfsystem som har svårigheter att jobba effektivt behöver all hjälp det kan få - dagligen! Att använda sig av produkter som främjar lymfhälsan är då inte så dumt eller hur?